Minister Asscher noemt AMBOR als voorbeeld van goede Sectorplannen

Minister Asscher noemt AMBOR als voorbeeld van goede Sectorplannen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer (d.d. 5 december) het Sectorplan AMBOR als één van de zes voorbeelden van de plannen die goed lopen, van de in totaal 76 sectorplannen uit de eerste twee tranches. In de brief gaat de minister in  op de voortgang van de Sectorplannen.

Sectorplan AMBOR
In het Sociaal Akkoord tussen kabinet en sociale partners uit 2013 is afgesproken om maatregelen te nemen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Sociale partners en regio’s konden hier in de loop van 2014 en 2015 plannen voor indienen. In de afval- en reinigingsbranche hebben het O&O Fonds Afval- en Milieubedrijven (AMb) en NVRD samen de handschoen opgepakt. Het Sectorplan Afvalbeheer en –Management en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) omvat vijf arbeidsmaatregelen, waaronder instroom van nieuwe medewerkers en het mogelijk maken van het behalen van een startkwalificatie door bestaande medewerkers.

Voortgang
Het Sectorplan AMBOR is een succesvol plan. Met 25 deelnemende gemeenten, waaronder de vier grote steden en evenzoveel publieke afvalinzamelingsbedrijven is de sector goed vertegenwoordigd. Het plan investeert in de ontwikkeling van 4.500 medewerkers en koerst op 100% uitputting van het subsidiebudget. Van deze 4.500 medewerkers volgen er 1.200 een MBO-opleiding om een startkwalificatie te verwerven, worden er 200 opgeleid tot coach en krijgen 2.600 medewerkers algemene bijscholing. Bijna 300 nieuwe medewerkers worden in dienst genomen en opgeleid voor een baan in de sector.

Trots
NVRD en O&O Fonds AMb zijn trots op de inspanning die de sector levert. Naast de €11 miljoen cofinanciering van het ministerie van Sociale Zaken investeert de sector zelf €26 miljoen voor een totale investering van €37 miljoen in het opleiden en in dienst nemen van mensen gedurende 2015-2017. NVRD en O&O Fonds AMb zijn dan ook verheugd dat de minister juist  de afval- en reinigingsbranche als goed voorbeeld noemt. Zo wordt de inspanning van de sector, van de werkgevers maar zeker ook van de werknemers die iedere dag zorgen voor een schone gemeente, zichtbaar.