Maatregelen

Om de gestelde doelen in het sectorplan AMBOR te behalen worden de volgende maatregelen genomen:

Instroom nieuwe werknemers

  • Instroom en scholing van 1000 kwetsbare werknemers

Scholing/Duurzame inzetbaarheid bestaand personeel

  • 600 éénjarige BBL-trajecten op MBO1 of MBO2 niveau voor bestaande medewerkers
  • 200 werknemers volgen een opleiding tot coach van nieuwe medewerkers
  • 2654 medewerkers krijgen aanvullende algemene scholing
  • Advisering 17 MKB-bedrijven over scholingsmogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers en HRM-beleid 

Wat betekent dit voor u?

Van 10 mei 2015 tot en met 9 mei 2017 komen alle activiteiten die u onderneemt om één van deze doelen te bereiken voor subsidie in aanmerking. Als u bijvoorbeeld 15 nieuwe medewerkers aanneemt en een scholing tot AMBOR-medewerker geeft, krijgt u 20% van de loonkosten vergoed. Als u bijvoorbeeld 2 medewerkers opleidt tot coach, krijgt u de helft van de gemaakte kosten daarvoor vergoed.